Kaart | Kaart ja tekst | Tekst
Thursday · 22.12.2011

Professorite Küla elanikkonna kaardistamine · 10:00 - 29.02.2012 11:00

kirjutas 6 years ago

Professorite Küla Selts hakkab kaardistama Professorite Küla piirkonna elanikkonna koosseisu. Tegevuse eesmärk on saada ülevaade inimeste soolisest ja vanuselisest koosseisust, kes meie piirkonnas elavad. Nimetatud andmete alusel on Professorite Küla Seltsil hõlpsam põhjendada kohalikule omavalitsusele ja teistele toetajatele piirkonna arendamise vajaduse erinevaid aspekte - näiteks mänguväljakute rajamist, pargi korrastamist, jpm.

Täpsem info kaardistamise kohta ilmub peatselt!