Kaart | Kaart ja tekst | Tekst

 TULEKAHJU VÄLTIMINE
- eemalda korstna ja lõõride ümbert süttivad asjad (puit, riie, paber)
- lõpeta kohe kütmine kui kütmisel eraldub kärsalõhna, see näitab, et kuumenenud on miski, mis pole varem põlenud ja temperatuur on tavalisest kõrgem
... - küta ahju kaks korda päevas ja korraga vähem, ära lao ahju järjest uusi puid

OHUOLUKORD - helista 112
- kui tahm on süttinud, siis tekib lõõrides undamine või sahin (teistmoodi heli kui tavalise põlemise ajal)
- õuest vaadates näeb korstna otsas sädemeid ja pimedal ajal ka leeki

Allikas: Eesti Päevaleht 31.01.2012