Kaart | Kaart ja tekst | Tekst

Süsta pargi talgud 27. aprillil!

kirjutas 6 years ago
Süsta, 11712 Tallinn, Eesti

Reedel 27.aprillil toimub Põhja-Tallinna valitsuse poolt korraldatud talgupäev Süsta pargis. Algus orienteeruvalt kell 14.00. 
- Tehakse Süsta pargi kraavi eelvoolu puhastustöid, okste ja prahi koristust. Osavõtjate vahel on loterii.
- Tööriistad ja kindad on linnaosa poolt.
- Kõik soovijad võivad kohale minna. Hea oleks kui registreeriksite ennast eelnevalt e-postil professoritekyla@gmail.com või tooksite paberil registreerimise teate Kopli 95 postkasti (aia küljes).  Täpsem teave Kristilt (Professorite Küla Selts),  tel 5562 9865.