Kaart | Kaart ja tekst | Tekst

Süsta park

kirjutas 6 years ago

Süsta park asub Süsta tänava, Kopli tänava ja Kaluri tänava vahelisel maa-alal. See on ligi 6 ha suurune ala, mis on säilinud kunagisest Kopli poolsaarel laiunud ja Eurichi kaardil mainitud Marjamäe metsast.

Ajalooline toponüüm Marjamäe mets otsustati aga nimevalikust kõrvale jätta, kuna 2008. aasta jaanuaris määrati Pirita linnaosas paiknevale metsale nimeks Maarjamäe mets ning nii visuaalselt kui kõlaliselt oleks tegemist liiga sarnaste nimedega, mis läheks vastuollu kohanimeseaduses sätestatud nõudega, et kohanime määramisel tuleb välistada kohanimede eksitav sarnasus.

Süsta pargi nime kasuks otsustamisel sai määravaks Süsta tänava lähedus ning Põhja-Tallinna linnaosa arengukava, mis näeb ette selle ala edasist väljaehitamist kultuurpargiks.

http://www.epl.ee/news/eesti/pohja-tallinna-pargid-saavad-ametliku-nime.d?id=51160333