Kaart | Kaart ja tekst | Tekst

Uudised, teated ja kuulutused

Tallinna ja lähiümbruse jalgrattateede kaart  http://www.tallinn.ee/est/Jalgratas

Suveperioodil, 15. maist kuni 31. augustini on Tallinnas avatud tasuta valvega jalgrattaparklad.

Rattaparklad asuvad Harju tn ja Niguliste tänava nurgal, Vabaduse väljakul Jaani kiriku juures ja Kadrioru pargis turismiinfo punkti juures.

Loe lähemalt

Professorite Küla Selts tänab kõiki inimesi, kes osalesid 5.mail Professorite Küla talgutel ja andsid oma toimekusega panuse küla puhtamaks ja kaunimaks muutmisele!

Eriti suur tänu Fujitsu Eesti inimestele!

Talgute pilte saab vaadata siit: http://www.facebook.com/Professorite.Kyla.Selts

Professorite Küla 5.mai talgupäeva tegemisi kajastas Eesti Rahvusringhääling vt http://uudised.err.ee/?0534940&id=47815&play ja ajaleht Postimees vt http://www.tallinnapostimees.ee/831388/kopli-liinidel-kaisid-eriti-agedad-koristustalgud/

Loe lähemalt

Kohalike elanike kogunemine 10.00- 10.15 Süsta tänava pool Süsta pargi ääres;

Kaugemalt tulijad kogunevad 10.00 Mereakadeemia ees, parkimine kas Sepa tn parklas või Süsta tn ääres - vt kaarti.

Loe lähemalt

Tähelepanu tuleohutusele!

kirjutas 6 years ago

Päästeteenistus tuletab meelde, et lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb järgida ohutusnõudeid ja kulu põletamine on kõikjal Eestis aastaringselt keelatud.

Loe lähemalt

Stalinistlikkku arhitektuuri tutvustav ringkäik Pelgurannas
 
2. mail algusega kell 18.00 toimub ekskursioon teemal „Stalinism Pelgurannas”, kus Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti miljööalade osakonna spetsialistid räägivad nii stalinistliku ajastu arhitektuurist kui toonasest eluolust.
  Loe lähemalt

5.mai talgud Professorite Külas!

kirjutas 6 years ago
Süsta, 11712 Tallinn, Eesti

Laupäeval 5.mail Teeme Ära talgupäev Süsta, Kaluri, Ketta ja Kaluri tänava piirkonnas. Talgute algus orienteeruvat kell 10.15. Kogunemiskoht kohalikele elanikele on Süsta pargi ääres Süsta tn poolses küljes. Kaugemalt tulijad kogunevad Mereakadeemia ees kell 10.00. Loe lähemalt

Süsta pargi talgud 27. aprillil!

kirjutas 6 years ago
Süsta, 11712 Tallinn, Eesti

Reedel 27.aprillil toimub Põhja-Tallinna valitsuse poolt korraldatud talgupäev Süsta pargis. Algus orienteeruvalt kell 14.00. 
- Tehakse Süsta pargi kraavi eelvoolu puhastustöid, okste ja prahi koristust. Osavõtjate vahel on loterii.
- Tööriistad ja kindad on linnaosa poolt. Loe lähemalt

Peeter Suure merekindluse loeng 26.aprillil kell 19.00

kirjutas 6 years ago
Kopli 116, 11712 Tallinn, Eesti

Loeng:

Peeter Suure Tallinna merekindlus 1907-1918; Vene-Balti tehase ja asula tekke eel- ja kõrvallugu

ajaloolaselt Robert Treufeldtilt

Neljapäeval 26.aprillil, kell 19.00

TTÜ Soojustehnika Instituut

Loe lähemalt

Tasuta kasvumuld!

kirjutas 6 years ago

Põhja-Tallinna Valitsus võimaldab ka käesoleval aastal kinnistu omanikele tasuta kasvumulda. Kasvumulla avaldust saab esitada Põhja-Tallinna koduleheküljel kui ka paberkandjal Niine tn 2. http://www.tallinn.ee/est/pohja_tallinn/Kasvumuld-2?filter_otsing_uudis_rubriik_id=80 

Lemmikloomade hea tervise kuu loeng

kirjutas 6 years ago
Kopli 101, 11712 Tallinn, Eesti
Seoses lemmikloomade hea tervise kuuga info Koplis toimuva loengu kohta: https://www.theappflow.com/royal_canin/event/fb/1 

Kasside nakkushaigused, nende ennetamine ja kirurgilised protseduurid

Tallinn, Mereakadeemia konverentsiruum Koplis, 14. Loe lähemalt

Loe, mõtle kaasa ja suhtle naabritega!

Loe lähemalt

Aiandusloengud Pelgulinna rahvamajas - TASUTA

kirjutas 6 years ago
Telliskivi 56, 10611 Tallinn, Eesti

Pelgulinna rahvamaja pakub huvilistele võimalust osaleda tasuta aianduskursustel. Mine kohale ja osale!  

Loe lähemalt

Loodi teine Naabrivalve piirkond Professorite Külas - Kaluri sektor

kirjutas 6 years ago
Kaluri, 11712 Tallinn, Eesti

 15. märtsil moodustati Professorite Külas uus naabrivalve sektor - Kaluri sektor.
Kaluri sektor lisandus piirkonda 2012. aasta alguses loodud Süsta naabrivalve sektorile.

Loe lähemalt

Põhja - Tallinna Valitsuse märtsikuu üritused

kirjutas 6 years ago
Salme 12, 10413 Tallinn, Eesti

Põhja-Tallinna Valitsus kutsub Põhja-Tallinna elanikke märtsikuu üritustele - vaata lisatud faili.

Loe lähemalt

23. veebruaril ilmus esimene Professorite Küla häälekandja ehk lihtsamalt öeldes ajaleht. Vaata esimest numbrit lisatud failist. Head lugemist!

Loe lähemalt

 TULEKAHJU VÄLTIMINE
- eemalda korstna ja lõõride ümbert süttivad asjad (puit, riie, paber)
- lõpeta kohe kütmine kui kütmisel eraldub kärsalõhna, see näitab, et kuumenenud on miski, mis pole varem põlenud ja temperatuur on tavalisest kõrgem Loe lähemalt

Esimene naabrivalve piirkond Professorite Külas!

kirjutas 6 years ago
Süsta, 11712 Tallinn, Eesti

Professorite Külas registreeriti jaanuaris ametlikult esimene naabrivalvepiirkond, koondnimetusega - Süsta piirkond. Piirkond hõlmab majasid aadressidel Kopli 95, 97, 99; Süsta 3, 4, 5, 6, 7,9 ja Ketta 12 maja - kokku 25 liikme/leibkonnaga.

Peatselt pannakse avalikult üles ka Naabrivalve teadetatahvlid ja liikmetele jagatakse infomaterjalid.

Loe lähemalt

Professorite Küla Selts hakkab kaardistama Professorite Küla piirkonna elanikkonna koosseisu. Tegevuse eesmärk on saada ülevaade inimeste soolisest ja vanuselisest koosseisust, kes meie piirkonnas elavad. Nimetatud andmete alusel on Professorite Küla Seltsil hõlpsam põhjendada kohalikule omavalitsusele ja teistele toetajatele piirkonna arendamise vajaduse erinevaid aspekte - näiteks mänguväljakute rajamist, pargi korrastamist, jpm.

Loe lähemalt